Kohalikud rahastusvõimalused

Rakendusuuringute programm

Programmi eesmärk: Toetada ettevõtteid, kes teevad rakendusuuringuid ja arendavad uusi või oluliselt täiustatud tehnoloogiaid, protsesse, tooteid või teenuseid koostöös teadus- ja arendusasutustega.
Projekti suurus: 250 000 – 2 mln EUR
Rahastamismäär: 20-75%

Tootearendustoetus

Programmi eesmärk: Ettevõtete toetamine uute kõrge konkurentsivõimega toodete või teenuste väljatöötamisel. Eesmärk on tõsta ettevõtete konkurentsivõimet ja eksporditulusid
Projekti suurus: kuni 500 000 EUR
Rahastamismäär: 25-45%

Digitaliseerimistoetus

Programmi eesmärk: Toetada ettevõtete investeeringuid robotite digitaliseerimisse, automatiseerimisse või kasutusse. Toetuse laiem eesmärk on parandada ettevõtete protsesse ja vähendada vajadust manuaalse töö järele.
Projekti suurus: kuni 300 000 EUR
Rahastamismäär: 20-50%

Investeeringutoetus Ida-Viru ettevõtetele

Programmi eesmärk: Eesmärk on julgustada ettevõtteid oma äritavasid mitmekesistama. Toetus võimaldab investeeringute näol Ida-Viru maakonnas hoogustada uute töökohtade juurdekasvu.
Projekti suurus: alates 500 000 EUR
Rahastamismäär: kuni 65%

Investeeringutoetus VKE-tele Ida-Virus

Programmi eesmärk: Eesmärk on julgustada ettevõtteid oma äritavasid mitmekesistama. Toetusega toetatakse uute üksuste asutamist või uute kõrgema lisandväärtusega toodete väljatöötamist.
Projekti suurus: 30 000 – 500 000 EUR
Rahastamismäär: 35-80%

Ressursi- ja energiatõhusus

Programmi eesmärk: Eesmärk on tõsta ettevõtete ressursi- ja energiatõhusust läbi uudsete tehnoloogiate juurutamise.
Projekti suurus: 100 000 – 1 mln EUR
Rahastamismäär: kuni 50%