ES Struktūrfondi

Praktiskas ievirzes pētījumi

  • Programmas nosaukums:
    Praktiskas ievirzes pētījumi Programmas mērķis: atbalstīt pētniecību, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai.
  • Projektam pieejamias finansējums: 30 000 – 600 000 EUR
  • ES fondu atbalsta likme: 25-91,4%

Finanšu instruments uzņēmējdarbības digitalizācijai

  • Programmas nosaukums:
    Finanšu instruments uzņēmējdarbības digitalizācijai Prorammas mērķis: Aizdevums ar kapitāla atlaidi tradicionālo ražošanas procesu digitalizācijai, Industrijas 4.0 risinājumu iegādei un uzstādīšanai – automatizētas iekārtas, robotu risinājumi, sensoru tīkli un sakaru tehnoloģijas, mākslīgā intelekta risinājumu tehnoloģijas un citi investīcijas mērķim atbilstoši risinājumi, procesu digitalizācijai nepieciešamo esošo ražošanas un citu iekārtu atjaunošana un efektivizēšana un jaunu iekārtu iegāde, 5G tīklā funkcionējošu sistēmu un iekārtu iegāde.
  • Projektam pieejamais finansējums: 100 000 – 7 000 000 EUR aizdevums
  • Atbalsta likme: 35% aizdevuma summas dzēšana pēc sekmīga projekta noslēguma